2022 húsvétján

„Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek.
Feltámadt, nincs itt!”
Mk 16,6

„A feltámadt Jézus végtelenül szeret bennünket
és meglátogat minket minden élethelyzetünkben.
Beleültette jelenlétét a világ szívébe, és minket is meghív arra,
hogy legyőzzük az akadályokat, emelkedjünk felül az előítéleteken,
közeledjünk azokhoz, akik naponta körülöttünk vannak,
hogy újra felfedezzük a megszokott dolgokban is a kegyelmet...“
Ferenc pápa, 2021 húsvétján


Hogy ebben a még mindig igényes időben sem veszítsék el
a bátorságot és a reményt,
a feltámadás hitéből merítsenek szüntelenül erőt,
örömöt és biztonságot
úgy személyes életükben mint hivatásukban,
hogy képesek legyenek jelen lenni mások számára,
és így válni az élő Isten tanújává,
ezt kívánják Önöknek,
és imában is kérik az Önök számára

az általános vezetőség nővérei