5 évvel Mária Alfonza boldoggá avatása után

      2023. szeptember 9-én ünnepeljük alapítóanyánk, boldog Mária Alfonza boldoggá avatásának 5. évfordulóját. Az öt év rövid időnek tűnik, de ezalatt az öt év alatt sokminden történt, ami változásokhoz.

      Minden tartomány és a régió más-más módon ünnepeli ezt a kis, és egyszerű 5 éves évfordulót, lehetőségeinek, erőforrásainak és körülményeinek megfelelően. Így nyilvánul meg a sokszínűség a mi Kongregációnkban és azokban a kongregációkban, amelyek Mária Alfonza anya alapításából születtek.

      Mi, az Isteni Megváltóról nevezett nővérek szerencsések vagyunk, hogy kongregációnk történetének kezdetén Mária Alfonza anyában egy olyan nőt találhattunk, aki képes volt a valóságot a hit fényében látni, és kész volt konkrét válaszokat adni kora kihívásaira.

      Mindenekelőtt az emberekkel törődött, - a szükségleteikkel és a rászorultságukkal, - és azzal, hogy értelmes életet találjanak anélkül, hogy szabadságukban és emberi méltóságukban, - mint emberi lények, mint Isten teremtményei - korlátozva lennének.

"A szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk". Gal 5,1 Így tanít minket Szent Pál a galatákhoz írt levelében a megváltás üzenetének mélységes jelentőségéről.

      Mária Alfonza anya a maga idejében, a maga módján, bizalommal élte meg ezt a krisztusi szabadságot. Életre szóló döntésével egy olyan hit mellett állt ki, amely saját tapasztalatain alapul, és amelyet másoknak is megengedett, hogy megosszák. A szegényekkel, a hátrányos helyzetűekkel, a betegekkel és az éhezőkkel való törődésével lehetővé tette az emberek számára, hogy megtapasztalják a szerető Istent, aki az emberek felé fordul.

      Boldog Mária Alfonza ünnepe ismét arra ösztönözhet bennünket, hogy újragondoljuk hivatásunkat. Engedjük, hogy Krisztus éljen bennünk, és sugározzuk azt, ami erőt és reményt ad az élethez. Éljünk előretekintve és várjuk a jövőt, amely Istentől jön!

Sr. Johanna Vogl általános főnöknő 2023. augusztus 28-án kelt nővéreknek írt körleveléből