Mária Alfonza anya boldoggá avatásának 5. évfordulója, Szlovák Tartomány

2023. szeptember 9-én, szombaton az SDR Szlovák Tartománya a lőcsei Mária-hegyi Boldogságos Szűz Mária Látogatása Bazilikában ünnepelte alapítója, boldog Eppinger Mária Alfonza anya ünnepét.

Ez a nap volt az alapítónő 2018-as boldoggá avatásának 5. évfordulója, amely a lakhelyének az egyházmegyéjében, Strasbourgban volt. A Szlovák Tartomány ezt az ünnepséget összekötötte a Kongregáció világi tagjainak – Lelki Családjának országos találkozójával, amelyen öt új tagot vettek fel. A szentmise főcelebránsa a lévai esperes, Peter Majcher volt.

Különleges esemény volt a lőcsei Ján Frančák által készített boldog Mária Alfonza szobor ünnepélyes leleplezése és megáldása. Ezt a projektet a posztulátor, Sr. Katarína Krištofová kezdeményezte.

Boldog Mária Alfonza a maga idejében tudta, hogyan találja meg a választ arra, amire a kor embereinek szüksége volt. Kérjük őt, hogy segítsen nekünk meglátni és megérteni, mit tehetünk, hogy aktívan tanúságot tegyünk Krisztus szeretetéről ott, ahol élünk és dolgozunk.

Boldog Mária Alfonza válaszolt kora embereinek nehézségeire és aggodalmaira, szükségleteire és kérdéseire. Kérjük őt, hogy segítsen nekünk meglátni és megérteni, hogy mit tehetünk ma azért, hogy aktívan tanúságot tegyünk Krisztus szeretetéről ott, ahol élünk és dolgozunk.

Fényképek:
https://www.sdr.sk/index.php/2023/09/11/1975/