Szeptember 9. – Boldog Eppinger Mária Alfonza ünnepe

      Szeptember 9-én negyedik alkalommal emlékezünk meg alapítónk, Mária Alfonza anya boldoggá avatásáról. Ez az ünnep különleges módon egyesíti mind a három kongregációt, melyek boldog Mária Alfonza alapításából jöttek létre.

      Zűrzavaros időket élünk, amikor a körülöttünk és a világban zajló események megrázzák az embereket, néha a lehetőségeik határáig kényszerítik őket. Ez a tény arra hív bennünket, hogy feltegyük a kérdést életünk értelméről. Az erről való gondolkodásnál segíthet bennünket egy nőnek a példája, aki szintén szembesült élete értelmének kérdésével.

      Természetesen örülünk annak, hogy alapítónőnket egyházunk boldognak ismeri el. Azonban azt is jól tudjuk, hogy nem szabad itt megállnunk. Arra vagyunk hivatva, hogy tanúságot tegyünk, hogy életre váltsuk az üzenetét.

      A kongregáció minden közössége szentmisében is ünnepelte ezt a jeles napot. A generalátus idén a kismartoni Szent Márton-székesegyházban, a hívekkel együtt ünnepelte boldog Mária Alfonza ünnepét a 18.30 órakor kezdődő szentmisében. A szentmise kezdetén, amelyet David GOLD atya és Matthias GABRIEL atya celebráltak a Kalazantinusok Kongregációjából, az általános főnöknő, Sr. Johanna Vogl röviden bemutatta alapítónk, boldog Mária Alfonza életét és munkásságát. A szentmise után könyveket ajánlottunk fel a híveknek Mária Alfonza anyáról, valamint könyvjelzőket a gondolataival és képeket imádságokkal. Az emberek nagy érdeklődést mutattak az új boldog iránt.