2022. október 23. Kismartonban

Ezen a missziós vasárnapon az osztrák tartományház kápolnájában 10.00 órakor a Legszentebb Megváltó ünnepét és hét nővér szerzetesi jubileumát ünnepeltük. Ezen a szentmisén a jubiláns nővérek köszönetet mondtak Istennek a hivatás kegyelméért, és az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációjában végzett áldásos szolgálatért.

A főcelebráns MMag Stefan Ludwig Jahn, wulkaprodersdorfi plébános, a társcelebráns Franz Graf atya volt, aki naponta misézik a tartományházban. Az ünnepi szentmise zenei részéről Kovács orgonaművész úr és Bauer professzor úr - trombitával - gondoskodott. Az ünnepi szertartásban a jubiláns nővérekkel együtt adtak hálát a tartományház, a Theresianum, Steinberg és a generalátus nővérei.

Sr. Consolata tartományfőnöknő a szentmise előtt köszöntötte az ünneplő közösséget. A szentmise végén
Sr. Johanna Vogl generálfőnöknő beszédében gratulált a nővéreknek. Minden résztvevőt meghívtak a közös asztalhoz.

Isten áldja meg a jubiláns nővéreket az évfordulójukon, és egész életükön át, hogy bizalommal telve járhassák útjukat, és tudják, hogy mindig és mindenhol az isteni Megváltó szeretete kíséri, és az Ő közelsége veszi őket körül. Minden jót kívánunk nekik!

Fényképek