Általános Káptalan SDR

„Reményteljes jövőt adok nektek.“ Jer 29,11

A 2023. évi Általános Káptalan jelmondata " Reményteljes jövőt adok nektek " Jeremiás próféta könyvéből ihlette és kísérte végig a 2023. július 10-től 27-ig tartó káptalant.

Ez nem egy olyan mondat, amely tétlenül hagy minket. A káptalanon nővérek által voltunk delegálva, hogy együtt fedezzük fel, és legyünk képesek értékelni is azt, amit a Kongregációban Istennel való közös utunkon látunk.

Az általános káptalan feladatai sokrétűek voltak: visszatekinteni a gyökereinkre, megismerni a valóságot, elgondolkodni azon, hogy merre és hogyan tovább, és meghatározni a következő lépéseket. Fontos téma volt az is, hogy a Kongregációnak hogyan kell tovább fejlődnie a nővérek csökkenő száma mellett, mi a szerepe a globalizált világban, és hogyan kell fejleszteni a szerzetesi életet a küldetés tudatával boldog Mária Alfonza karizmájának fényében.

Az általános káptalanon felismertük, hogy az egyház valósága a világban nemcsak változik, hanem már meg is változott. Európa már a misszió kontinensévé vált. A mi feladatunk az, hogy felfedezzük, hogyan tehetjük élővé boldog Mária Alfonza karizmáját a mai korban.

Az ÖRÖM és REMÉNY, a gyász és szorongás, mely a mai emberekben, főként a szegényekben és a szorongást szenvedőkben él, Krisztus tanítványainak is öröme és reménye, gyásza és szorongása, és nincs olyan igazán emberi dolog, amely visszhangra nem találna szívükben. (II. Vatikáni Zsinat, GS 1)

Fényképek