A terciátus Oberbronnban

Az evangélium fényében elgondolkodni a szerzetesi életről, - alapítónk, boldog Mária Alfonza lelkiségével, - és megújulni hivatásunkban - volt azon nővérek lelki elmélyülésének a célja, akik ebben az évben ünnepelték 25 éves szerzetesi jubileumukat.

Ezalkalommal 14 nővér vett részt a találkozón, (3 nővér a magyar tartományból, és 11 nővér a szlovák tartományból) melyre 2022. június 28 - július 7. között került sor a franciaországi Oberbronnban – kongregációnk alapításának helyein - az általános vezetőség lelki kisérésével.

Különleges lehetőséggel bír eljönni alapításunk kezdetének helyére, miközben letőség nyílik elgondolkodni saját hivatásunkon, Isten működésén és kegyelmein az
életünkben, valamint megköszönni az eltelt időt.

A hálaadó szentmisén az oratóriumban, - ahol boldog Mária Alfonza nagy ereklyéje található - a jubiláns nővérek megújították szerzetesi fogadalmaikat. A fogadalomújítás nem egy formula, vagy stagnálás ismétlése. A fogadalom megújítása a követés útjának a megújítását jelenti. A mai világban ez azt jelenti, hogy ismét meghalljuk Jézus hívását, és mint közösség döntünk arról, hogyan találjuk meg ma életünk értelmét, hogyan lehetünk karizmánk szellemében kovász a mai világ számára. Ezek a napok valóban megerősítették közös hitünket és hivatásunkat. 

Fényképek