Karácsony 2022

„Mert gyermek születik,
fiú adatik nekünk,
s az ő vállára kerül az uralom.
Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó,
Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme.“
Iz 9,5

"Az üzenet a következő: Isten nem a nagyság nyergében ül,
hanem meghajol a kicsinységben.
A kicsiség az az út, melyet Ő választott, hogy eljöjjön hozzánk, megérintse szívünket,
hogy megmentsen minket, és elvezessen bennünket ahhoz, ami igazán számít...".
Ferenc pápa, 2021. karácsonyán


A sok megoldatlan kihívás és probléma ellenére,
egyes emberek életének sötétsége és reménytelensége,
a túlélésért folytatott küzdelem ellenére ismét karácsonyt ünneplünk.

A betlehemi üzenettől elakadhat a lélegzetünk:
A gyermek, mint a béke fejedelme.


A béke, - melyre nekünk és a világnak oly nagy szüksége van,
amelyre vágyunk, melyet nem tudunk elérni, de amit ajándékba megkaphatunk,
ha nyitottak vagyunk Istenre, az emberekre, a karácsony üzenetére - lehetővé válhat.

Az idei karácsonyi ünnepekre, mint általános vezetőség kívánjuk,
hogy megtapasztalják a reményt életük hétköznapiságában.
Vegyük észre magunk körül a figyelmesség apró cselekedeteit;
érdeklődjünk mások iránt, és tanuljuk meg megérteni azokat, akik velünk együtt haladnak.
Erősítsük meg egymást, hogy mindig bizalommal és örömmel lehessünk az emberek közelében.

A szerető és életadó Isten ebben a karácsonyi misztériumban
- és ezen karácsonyi misztérium által - tegyen képessé minket,
hogy béke legyen szíveinkben, közösségeinkben és a világban.

A generalátuson Isten áldását kérjük Önökre a 2023-as évben,
jó egészséget és a bizalmat, hogy Isten mindig velünk marad.