Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek

Úr Jézus Krisztus,
az Egyház feladata
a Te üzenetedet hirdetni és megvalósítani.

Köszönöm bizalmadat,
melyet minden emberbe belehelyeztél.

Köszönjük Neked a mi boldog Mária Alfonza anyánkat,
aki példaképünk ebben a feladatban.

Add nekünk azokat az ajándékokat, melyekkel az ő műve át volt hatva:
bizalmat és önbizalmat, bátorságot és örömet,
saját felelősségtudatot és szolidaritást,
minden szenvedő iránti érzékenységet,
és készséget, hogy minden szükséghelyzetben segítsünk.

Erősítsd hitünket, hogy a világot és szükségleteit
ne hagyjuk figyelmen kívül.

Ébressz bennünk reményt, hogy az örömet terjesszük
és jó magot vessünk el ott, ahol az embereknek segítünk.

Erősítsd szeretetünket,
hogy felelősen munkálkodjunk együtt
az egyház és egy olyan társadalom fejlődésén,
melynek középpontjában az ember áll.

A mi közösségünk legyen a kezdete
a Te közelgő uralmadnak.
Amen.