Ima a szentté avatásért

Urunk, Istenünk,
Te Mária Alfonza Anyának
gyermekkorától fogva megadtad a kegyelmet,
hogy mindjobban megértse a kereszt titkát;
felismerte benne irgalmas szeretetedet,
mely minden embert üdvözíteni akar.
A Te indításodra kongregációt alapított, hogy annak tevékenysége által
segítségére legyen a testileg és lelkileg szenvedő embereknek.
Az Oltáriszentség által adtál neki erőt, hogy részt vehessen a megváltás művében.
Kérünk, ébreszd fel bennünk a készséget, hogy Mária Alfonza Anya példája szerint
mi is átalakuljunk a Megváltó Krisztus szeretete által,
és életünkkel tegyünk tanóságot Róla mindazok előtt, akikkel találkozunk.

Az Ő közbenjárására kérünk, hallgasd meg imánkat...

és ha Te is úgy akarod, add meg nekünk a kegyelmet,
hogy Mária Alfonza Anyát
mihamarább a szentek közt tisztelhessük.
Ezt kérjük Megváltónk, Jézus Krisztus által.
Ámen

Imprimatur: Msgr. Luc Ravel, strasszburgi érsek, Strasszburg, 2018.május 30.

Kérjük azokat, akik Mária Alfonza anya közbenjárására rendkívüli kegyelmet kaptak
jelezzék a következő címen:
E-Mail: gensdr2@gmail.com