Litánia Boldog Mária Alfonza közbenjárásáért

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!  

Mennybéli Atyaisten! Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!

Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk
Boldog Mária Alfonza anya
Aki mindenben, mindig és mindenütt csak Istent látta
Az Isteni Jegyes hűséges menyasszonya
Aki Isten szeretét fáradhatatlanul osztottad minden szenvedőnek
Isten szeretetének rendíthetetlen küldötte a betegekhez és szenvedőkhöz

Isten szeretet-tervének alázatos eszköze
Aki szeretted Isten jelenlétét
Aki mélyen átélted a misztikus egyesülést Jézussal
Akiből a Szentlélek gyümölcsei ragyogtak
Az evangélium hűséges apostola
Aki mindig Isten akaratát kerested
Az Isteni irgalom eszköze
Az Egyház gyermeke
Aki vállaltad a részesedést Jézus szenvedéséből
Aki tanúságot tettél a hiteles keresztény szeretetről
Aki szilárd elhatározással kerülted a bűnt

Aki felismerted Jézust minden szegény és szenvedő emberi lényben
Aki buzgón fáradoztál a lelkek megmentésén
Aki szüntelenül imádkoztál a plébániáért
Aki szeretted az egyszerűséget
Aki szeretted a megaláztatásokat
Aki szeretted saját szegénységedet és gyarlóságodat
Aki kérted az állhatatosság és a jóban való kitartás kegyelmét
Aki segítetted a gyengéket és a szegényeket, akik Krisztus testét képezik
Aki törődtél azzal, hogy minden ember élete meghívás legyen a hitre

Jézus, Isteni Megváltónk, boldog Mária Alfonza Anya közbenjárására kérünk,
– irgalmazz a haldoklóknak kérünk Téged, hallgass meg minket!
– oltalmazd a testi és lelki szenvedőket
– vedd pártfogásodba a beteg és ártatlan gyermekeket
– légy irgalmas minden bűnöshöz

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit Irgalmazz nekünk!

Könyörögj érettünk, Boldog Mária Alfonza Anya,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

KÖNYÖRÖGJÜNK

Megváltónk, Jézus Krisztus szeretete által mi is átalakuljunk, és tanúságot tegyünk róla minden ember előtt.
Aki él és uralkodik az Atyával és a Szentlélekkel együtt, Isten mindörökké. Amen.