Kalendár

27. 3. 2022 - 7. 4. 2022
Kánonická vizitácia v Maďarskej provincii generálnej predstavenej Sr. Johanny Vogl

Maďarska provincia má v čase vizitácie 19 sestier s doživotnými sľubmi. Sestry pôsobia zväčša v našich vlastných inštitúciách. Staršie a choré sestry žijú v našom Sociálnom domove v Piliscsabe.

Vizitácia generálnej predstavenej má podporiť duchovnú obnovu sestier. Je to zároveň čas povzbudenia, prehodnotenia života, ako sestry apoštolátom odpovedajú na aktuálnu potrebu ľudí dnes a či život v spoločenstvách a pôsobenie sestier zodpovedá cieľom kongregácie.

K fotografiám

16. 2. 2022
Volebná regionálna kapitula Amerického regiónu

I. zasadnutie – 16. február 2022
II. zasadnutie – 9. marec 2022

Motto regionálnej kapituly:
„Preto ti pripomínam, aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe.“ (2 Tim 1,6).

K fotografiám

23. 1. 2022 - 4. 3. 2022
Kánonická vizitácia v Slovenskej provincii provinciálnej predstavenej Sr. M. Dárie Motykovej

Motto: „A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.“ Kol 3,17
Téma: „Ako uskutočňujeme našu charizmu.“

Slovenská provincia má v čase vizitácie 160 sestier s doživotnými sľubmi a jednu sestru s dočasnými sľubmi, ktoré žijú v 15 spoločenstvách a jednu kandidátku.

10. 1. 2022 - 28. 1. 2022
Kánonická vizitácia v Rakúskej provincii generálnej predstavenej Sr. Johanny Vogl

Motto: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo.“ (Jn 15,16)
Téma: „Dialóg s realitou“ (pápež František)

Rakúska provincia má v čase vizitácie 40 sestier s doživotnými sľubmi. Hoci v provincii je len jedna sestra, ktorá pracuje v škole, provincia má stále vlastné školy, kde sestry vykonávajú dôležité služby a rovnako konajú pastoračnú či inú apoštolskú činnosť v našich a iných inštitúciách. Staršie a choré sestry sa snažia vedome prijať svoje obdobie života. Toto obdobie sa vyznačuje modlitbou a utrpením, takže plodnosť a vytrvalosť na ceste povolania získava silu pre kongregáciu a Cirkev.

K fotografiám