25. výročie rehoľnej profesie

Dňa 1. septembra 2023 oslávili 3 sestry Slovenskej provincie
sr. M. Jakuba, sr. M. Barbora a sr. M. Hieronyma -
svoje 25-výročie rehoľnej profesie.
Slávnostnú sv. omšu o 10.00 hod v Kostole Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi
celebroval dekan z Turčianskych Teplíc vdp. Ľubomír Hudec.
V kázni zdôraznil význam zasväteného života dnes a hodnotu vytrvalosti.

Spolu s jubilujúcimi sestrami ďakujme Pánovi za dar povolania
a vyprosujme im plnosť jeho darov, aby čo najlepšie plnili poslanie sestry Božského Vykupiteľa. 

Fotografie: 
https://www.sdr.sk/index.php/2023/09/04/s-vdacnym-srdcom/