5 rokov od blahorečenia matky Alfonzy Márie

       Dňa 9. septembra 2023 oslavujeme 5. výročie blahorečenia našej zakladateľky blahoslavenej Alfonzy Márie. Päť rokov sa zdá byť krátkym obdobím, no v týchto piatich rokoch sa udialo veľa.

       Toto malé a jednoduché 5-ročné jubileum oslávi každá provincia a región iným spôsobom, v súlade so svojimi možnosťami, silami a okolnosťami. Tak sa prejavuje rozmanitosť v našej kongregácii a v kongregáciách, ktoré vzišli zo založenia matky Alfonzy Márie.

       My, sestry Božského Vykupiteľa, sme šťastné, že v matke Alfonze Márii na začiatku dejín našej kongregácie máme ženu, ktorá bola schopná vidieť realitu vo svetle viery a bola pripravená podávať konkrétne odpovede na výzvy vo svojej dobe.

       Išlo jej predovšetkým o ľudí, o ich núdzu a potreby, a o to, aby našli zmysluplný život, bez toho, aby boli obmedzovaní vo svojej slobode a dôstojnosti ako ľudia, ako Božie stvorenia.

„Túto slobodu nám vydobyl Kristus.“ Gal 5, 1 Takto nás poučuje v liste Galaťanom  sv. Pavol o hlbokom význame vykupiteľského posolstva.

       Matka Alfonza Mária žila túto slobodu v Kristovi vo svojej dobe, svojím spôsobom a dôveryhodne. Svojím životným rozhodnutím sa postavila za vieru, ktorá vychádzala z jej vlastnej skúsenosti a ktorú umožnila zdieľať aj iným ľuďom. Svojím záujmom o chudobných, znevýhodnených, chorých a hľadajúcich ľudí konkrétne umožnila skúsenosť s Bohom, ktorý miluje a je naklonený človeku.

       Sviatok blahoslavenej Alfonzy Márie nás môže opäť motivovať k prehodnoteniu svojho povolania. Dovoľme Kristovi žiť v nás a vyžarujme to, čo nám dáva silu a nádej do života. Žime smerom dopredu a očakávajme budúcnosť, ktorá prichádza od Boha!

Z obežníka generálnej predstavenej sr. Johanny Vogl sestrám 28. augusta 2023