Slovenská provincia, 9. september 2023

V sobotu 9. septembra 2023 oslávila Slovenská provincia SDR v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči sviatok svojej zakladateľky blahoslavenej Alfonzy Márie Eppingerovej.

Bol to deň 5. výročia blahorečenia zakladateľky v roku 2018, ktoré bolo v jej rodnej diecéze, v Štrasburgu. Slovenská provincia zároveň spojila túto oslavu s celoslovenským stretnutím laických členiek kongregácie – Duchovnej rodiny, kedy bolo prijatých aj päť nových členiek. Hlavným celebrantom sv. omše bol levočský dekan Peter Majcher.

Mimoriadnou udalosťou bolo slávnostné odhalenie a požehnanie sochy blahoslavenej Alfonzy Márie, ktorú zhotovil Ján Frančák z Levoče. Tento projekt iniciovala postulátorka sr. Katarína Krištofová.

Blahoslavená Alfonza Mária vedela vo svojej dobe nájsť odpoveď na to, čo potrebovali ľudia jej doby. Prosme ju, aby nám pomohla vidieť a pochopiť, čo môžeme robiť pre to, aby sme aktívne svedčili o Kristovej láske tam, kde žijeme a pôsobíme.

Fotografie:
https://www.sdr.sk/index.php/2023/09/11/1975/