9. september – Sviatok bl. Alfonzy Márie Eppingerovej

 

       Dňa 9. septembra si už po štvrtýkrát pripomíname blahorečenie našej zakladateľky, matky Alfonzy Márie. Tento sviatok zvláštnym spôsobom spája všetky tri kongregácie, ktoré vznikli zo založenia blahoslavenej Alfonzy Márie.

       Žijeme v pohnutej dobe, v ktorej dianie okolo nás a v celom svete otriasa ľuďmi, niekedy ich ženie až k hraniciam ich možností. A táto skutočnosť nás pozýva položiť si otázku o zmysle nášho života. Pri tejto reflexii nám môže pomôcť príklad ženy, ktorá tiež čelila otázke zmyslu svojho života.

       Samozrejme, tešíme sa tomu, že naša zakladateľka je Cirkvou uznaná za blahoslavenú. Avšak dobre vieme, že tu sa nesmieme zastaviť. Sme vyzývané podávať naše svedectvo, uživotňovať jej posolstvo.

       Každé spoločenstvo kongregácie oslávilo tento sviatočný deň aj vo sv. omši. V tomto roku generalát oslávil sviatok blahoslavenej Alfonzy Márie vo sv. omši o 18.30 hod. v Dóme svätého Martina v Eisenstadte spolu s veriacimi. Na začiatku sv. svätej omše, ktorú celebrovali páter David GOLD a páter Matthias GABRIEL z kongregácie Kalazancianov, generálna predstavená sr. Johanna Vogl v krátkosti predstavila život a dielo našej zakladateľky blahoslavenej Alfonzy Márie. Po svätej omši sme veriacim ponúkli knihy o matke Alfonze Márii, záložky s jej myšlienkami a obrázky s modlitbami. Ľudia prejavili veľký záujem o novú blahoslavenú.