Prijatie do postulátu

Dňa 22. januára 2022 bola v Slovenskej provincii v Spišskej Novej Vsi prijatá do postulátu kandidátka Anna Smolková. Jej formácia prebieha podľa Ratio Institutionis SDR a formačného plánu Slovenskej provincie. Tešíme sa z povolania Anny. Nech Pán požehnáva jej cestu!

Viac: https://www.sdr.sk/index.php/2022/01/23/pod-a-uvidis/