Modlitba za pokoj

„Hrozné a do neba volajúce útoky a boje na Ukrajine udržujú celý svet v napätí. Nespravodlivosť, násilie, nerozvážnosť vedú k veľkej biede. "Bez slov a bezmocní prichádzame k tebe" napísal biskup Glettler v modlitbe za pokoj, ktorú sa v súčasnosti vrúcne modlí mnoho ľudí.“
(Z obežníka generálnej predstavenej sr. Johanny Vogl sestrám, 6. marca 2022)

Modlitbou môžeme dať priestor duchu zmierenia a prosiť živého Boha o nezaslúžený dar pokoja. Ponúkame Vám modlitbu biskupa Hermanna Glettlera, 28. február 2022:

 

Ty Boh pokoja,

bez slov, zdesení a bezmocní prichádzame k tebe.
Už celé dni sledujeme bezcitnú vojnu,
kruté boje, nespočetné množstvo utečencov a mŕtvych.

Zdá sa, že všetky pokusy o rozhovory boli neúspešné.
V tejto skľučujúcej situácii ťa prosíme
za obrátenie všetkých, ktorí šíria strach a hrôzu.
Modlíme sa za silu a ochranu pre všetkých sužovaných.

Prosíme Tvojho Ducha, ktorý môže zmeniť zmýšľanie,
aby sa zabránilo ďalšiemu ničeniu a väčšej biede.
V mene všetkých, ktorí musia vydržať vo vojnovej oblasti,
sú v priamom v ohrození, alebo zapojení do bojov:
Skoncujte so zabíjaním a nech sa konečne stane skutočnosťou -
zázrak mieru pre Ukrajinu a celú Európu!

Ty, Bože života, útechy a jednoty,
dôverujeme ti, pretože každá modlitba sa dostane k tvojmu Srdcu.
V istote viery, že všetko môžeš zmeniť k dobrému,
chválime ťa teraz a naveky.

Amen.