Generálna kapitula 2023

Dňa 08. júla 2022 oficiálne zvolala generálna predstavená sr. Johanna Vogl 17. Generálnu kapitulu Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.   

Termín: 10. – 27. júl 2023

Miesto kapituly: Theresianum, Eisenstadt

Motto generálnej kapituly: „Dám vám budúcnosť a nádej.“  Jer 29,11

Téma generálnej kapituly: Žiť s dôverou ako vykúpení ľudia a prispievať k rozvoju Cirkvi a dnešného sveta.

Logo generálnej kapituly: Strom života  (viď titulnú stránku)

Pozývame sestry, laických členov, laických spolupracovníkov, členov iných rehoľných spoločenstiev, našich známy, priateľov a sympatizantov, aby nás podporili svojou modlitbou pri príprave generálnej kapituly, počas nej a aby sme výsledky kapituly vedeli uplatniť.

 

Modlitba za Generálnu kapitulu 2023

Všemohúci a dobrotivý Bože,
Otec nášho Pána Ježiša Krista,
s úplnou dôverou prichádzame k tebe.

Otvor nás svojmu Duchu pri príprave generálnej kapituly,
počas nej a pri jej uplatňovaní.

Zakorenené v Ježišovi Kristovi a v spojení s ním
chceme žiť z jeho sily, aby sme videli potreby doby a robili viditeľnou jeho
milosrdnú a vykupujúcu lásku.

Urob nás schopnými poznať a plniť tvoju vôľu,
a tak uskutočňovať to, čo od nás očakávaš.

Posilňuj v nás ochotu zasadzovať sa za zmeny,
ktoré umožnia spoločenstvu rásť.

Povzbudzuj nás, aby sme evanjelium radostne hlásali slovom i skutkom
a žili ako vykúpené.

O to ťa prosíme na príhovor našej zakladateľky
blahoslavenej Alfonzy Márie. Amen.