Generálna kapitula SDR

„Dám vám budúcnosť a nádej.“ Jer 29,11

Motto Generálnej kapituly 2023 „Dám vám budúcnosť a nádej" z knihy Jeremiáša proroka nás inšpirovalo a sprevádzalo počas celej kapituly a to od 10. do 27. júla 2023.

Toto nie je veta, ktorá by nás nechala nečinne sedieť. Na kapitule sme boli sestrami delegované, aby sme spolu odkrývali a vedeli aj zhodnotiť, čo vidíme na našej spoločnej ceste s Bohom v kongregácii.

Úlohy generálnej kapituly boli rozmanité: spiatočný pohľad na naše korene, spoznať realitu, premýšľať o tom, kde a ako ďalej postupovať a stanoviť kroky na ďalšie konanie. Dôležitými témami boli aj otázky, ako sa má kongregácia ďalej rozvíjať vzhľadom na klesajúci počet sestier, aká je jej úloha v globalizovanom svete a ako sa má život rehoľnej sestry rozvíjať v zmysle charizmy blahoslavenej Alfonzy Márie s vedomím poslania.

Na generálnej kapitule sme si uvedomili, že realita Cirkvi vo svete nielenže sa mení, ale je už zmenená. Európa sa už stala kontinentom misie. Našou úlohou je objaviť, ako môžeme urobiť charizmu blahoslavenej Alfonzy Márie živou v dnešnej dobe.

RADOSTI A NÁDEJE, žalosti a úzkosti ľudí dnešných čias, najmä chudobných a všetkých, ktorí trpia, sú zároveň radosťami a nádejami, žalosťami a úzkosťami Kristových učeníkov a niet nič naozaj ľudské, čo by nenašlo ozvenu v ich srdciach. (Druhý vatikánsky koncil, GS 1)

Fotografie