Nové vedenie Amerického regiónu

Úradné obdobie nového vedenia od 19. marca 2022 do 18. marca 2025:

sr. M. Alojziana Spišáková, regionálna predstavená
sr. M. Monica Kosztolnyik, regionálna vikárka
sr. Joanne Tricsko, regionálna radkyňa

sr. M. Viannea Mareková, regionálna sekretárka
pani Denise Puskaric, kvalifikovaná laička, je poverená viesť ekonómiu Amerického regiónu.

K plneniu ich zodpovednej úlohy im prajeme a vyprosujeme Božie požehnanie a plnosť Božích darov.