Rehoľné slávnosti v lete 2022

Rehoľné slávnosti sú pre nás dňami vďačnosti za milosť povolania a významnými udalosťami v živote našich spoločenstiev.

V tomto roku v lete sme mohli zažiť:

Dňa 19. augusta o 15.00 hod. v Spišskej Novej Vsi, Slovensko, prijatie do noviciátu:
https://www.sdr.sk/index.php/2022/08/22/lebo-vacsiu-lasku-nepoznam/

Dňa 20. augusta pri sv. omši o 10.00 hod. oslávilo v Spišskej Novej Vsi 5 slovenských sestier svoje 25. rehoľné jubileum:
https://www.sdr.sk/index.php/2022/08/22/boh-tak-miloval-svet/

Dňa 29. augusta oslávila vo Vrícku celodenným programom Duchovná rodina Slovenskej provincie SDR 25-ročné jubileum svojho vzniku:  
https://www.sdr.sk/index.php/2022/08/30/25-rokov-duchovnej-rodiny/

Dňa 10. septembra pri sv. omši o 10.30 hod. v provinciálnom dome v Budapešti oslávili 3 sestry Maďarskej provincie: sr. Margit, sr. Ágnes a sr. Erika svoje 25. výročie rehoľných sľubov:  

slávenie v Budapešti

„Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.“ Ž 118,24