Veľká noc 2023

„Prečo hľadáte živého
medzi mŕtvymi?“
Niet ho tu. Vstal zmŕtvych.“
(Lk 24,5c.6a) 

„K tomuto sme povolaní; mať skúsenosť so Vzkrieseným
a podeliť sa o ňu s inými;
odvaliť kameň od hrobu, v ktorom sme často zapečatili Pána,
aby sme šírili jeho radosť vo svete.“
(Pápež František, Veľkonočná vigília 2022)

Prajeme a vyprosujeme Vám požehnané slávenie Veľkej noci vo vedomí,
že pokoj, ktorý nám dáva Zmŕtvychvstalý, je možný aj dnes.

sestry generálneho vedenia