Deň zasväteného života

Vešpery s biskupom na „Deň zasväteného života“ v Dóme sv. Martina v Eisenstadte

Ako takmer v každej diecéze na svete, aj v Eisenstadtskej diecéze, v stredu 1. februára 2023 o 15:00 slávili sme - rehoľné sestry a bratia - vešpery s biskupom Ägidiom J. Zsifkovicsom v Dóme sv. Martina pri príležitosti „Dňa zasväteného života“.
V diecéze Eisenstadt žije a pôsobí viac ako 140 rehoľníkov z 18 rôznych rehoľných spoločenstiev. Slávenia vešpier sme sa zúčastnili aj my, sestry Božského Vykupiteľa,  z generalátu, z provinciálneho domu, Theresianumu a Marianumu Steinberg.

Po vešperách sme sa stretli v Dómskom farskom centre, kde program pokračoval. Následne bolo ocenených 13 rehoľných sestier a 5 bratov, ktorí slávia v tomto roku svoje rehoľné jubileá. Medzi jubilantkami boli aj viaceré naše sestry. Otec Lorenz Voith CSsR, biskupský vikár pre rehoľníkov a rehoľné spoločenstvá v diecéze Eisenstadt, pozval niektorých jubilantov/jubilantky na rozhovor, kde mohli povedať o svojej vlastnej rehoľnej ceste a svojom povolaní.

Biskup Ägidius poďakoval všetkým zasväteným za ich službu v diecéze, ktorá je bohatým požehnaním pre Boží ľud. Povzbudil nás, nech slúžime kdekoľvek, aby sme vyšli v ústrety ľuďom, počúvali ich a aby sme svedčili o Ježišovej láske.