Terciát v Oberbronne

Uvažovať nad rehoľným životom vo svetle evanjelia, v duchu našej zakladateľky blahoslavenej Alfonzy Márie a obnoviť sa v povolaní bolo cieľom duchovného prehĺbenia sestier, ktoré si pripomínajú 25. rokov rehoľných sľubov.

Tentokrát zažila toto stretnutie skupina 14 sestier (3 sestry Maďarskej provincie a 11 sestier Slovenskej provincie) sprevádzaná generálnym vedením od 28. júna
do 7. júla 2022
v Oberbronne (Francúzsko) – na miestach založenia našej kongregácie.

Prísť na miesto pôvodu nášho založenia a pritom mať možnosť uvažovať o vlastnom povolaní, Božom pôsobení a jeho milosti v našich životoch a tiež poďakovať za naplnený čas bolo niečo mimoriadne.

Pri ďakovnej sv. omši v oratóriu, kde sa nachádza veľký relikviár blahoslavenej Alfonzy Márie, sestry jubilantky obnovili svoje rehoľné sľuby. Obnova sľubov nie je opakovaním istej formuly alebo stagnácie. Obnovenie sľubov znamená obnoviť cestu nasledovania.

V dnešnom svete to znamená znovu počuť Ježišovo povolanie a rozhodnúť sa ako spoločenstvo, ako môžeme byť zmysluplní dnes, ako sa stať kvasom pre tento svet v duchu našej charizmy. Tieto dni boli skutočne posilnením našej spoločnej viery a povolania.          

Fotografie