Veľká noc 2022

„Hľadáte Ježiša Nazaretského,
ktorý bol ukrižovaný.
Vstal z mŕtvych.“
Mk 16,6

„Ježiš, Zmŕtvychvstalý, nás bezhranične miluje
a navštevuje v každej našej situácii života.
Zasadil svoju prítomnosť do srdca sveta a pozýva aj nás
prekonať prekážky, zvíťaziť nad predsudkami,
priblížiť sa k tým, čo sú nám po boku každý deň,
aby sme znovu objavili milosť každodennosti..“
pápež František, Veľká noc 2021

Aby ste v týchto stále náročných časoch
nestrácali odvahu a nádej,
aby ste z viery vo vzkriesenie neustále
čerpali silu, radosť a istotu,
to Vám prajú a v modlitbe vo veľkonočnom čase vyprosujú

sestry generálneho vedenia
Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa