Vianoce 2022

„Lebo chlapček sa nám narodil,
daný nám je syn,
na jeho pleci bude kniežatstvo
a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh,
večný Otec, Knieža pokoja.“ Iz 9,5

„Posolstvo je nasledovné: Boh sa nenesie v sedle veľkosti, ale sa skláňa v malosti.
Malosť je cestou, ktorú si vybral, aby k nám prišiel, aby sa nám dotkol srdca,
aby nás zachránil a priviedol k tomu, čo naozaj zaváži..“
pápež František, Vianoce 2021

Napriek mnohým nevyriešeným výzvam a problémom,
napriek temnote a beznádeji života niektorých ľudí,
napriek úsiliu prežiť, slávime opäť Vianoce.

Posolstvo z Betlehema nás môže nechať vydýchnuť: Dieťa ako knieža pokoja.

Pokoj, ktorý my a svet tak veľmi potrebujeme, po ktorom túžime,
ktorý nedokážeme dosiahnuť, ale ktorý nám môže byť darovaný,
ak sme otvorení Bohu, ľuďom, posolstvu Vianoc, sa môže stať možným.

K týmto Vianočným sviatkom Vám ako generálne vedenie prajeme,
aby ste nadobudli  skúsenosti nádeje v každodennosti nášho života.
Všímajme si okolo seba malé skutky pozornosti, venujme svoj záujem iným
a učme sa chápať tých, ktorí kráčajú s nami.
Posilňujme sa navzájom, aby sme mohli byť ľuďom vždy nablízku s dôverou a radosťou.

Láskavý a životodarný Boh nás chce uschopniť aj prostredníctvom a v tajomstve týchto Vianoc,
aby bol pokoj v našich srdciach, v našich spoločenstvách a vo svete.

Vyprosujeme Vám na generaláte Božie požehnanie pre rok 2023,
zdravie a dôveru, že Boh zostáva vždy s nami.