Laickí spolupracovníci

SPOLUPRÁCA S LAIKMI

Vďačne uznávame, že laici, ktorí pracujú v našich inštitúciách, sú darom pre kongregáciu a Cirkev. V spolupráci s nimi chceme hľadať nové spôsoby a vo vzájomnej dôvere im dať účasť na našej spiritualite a sprevádzať ich v kresťanskom duchu. Spolupráca s laikmi v iných dielach (ktoré nie sú vlastníctvom kongregácie) vyžaduje od nás autentické svedectvo.

2020 Angestellt v3
  • 2020 Angestellt v3
  • Raphael mit Mama Frau Claudia v4
  • SK v4
  • Ungarn v5
  • USA v4