Čo nám hovorí dnes

VÝZNAM CHARIZMY BLAHOSLAVENEJ ALFONZY MÁRIE EPPINGEROVEJ DNES

Každá charizma je darom Ducha Svätého, darom milosti od Boha v jeho pláne spásy a lásky, ktorý nikdy nestráca zmysel, vždy pôsobí a je živý prostredníctvom ľudí, ktorí sú otvorení jeho milosti. Život blahoslavenej Alfonzy Márie je svedectvom pôsobenia Ducha Svätého, ktorý robí zázraky v srdciach tých, ktorí sú otvorení jeho láske. Ich príklad je výzvou úplne sa odovzdať Pánovi, aby sme hlásali jeho evanjelium ľuďom našej doby. Rovnako ako oni, aj my sme dnes povolaní, aby sme plne dôverovali vykupiteľskej Božej láske v Ježišovi Kristovi a kráčali v jeho šľapajach.


Pri blahorečení našej zakladateľky pápežov delegát kardinál Angelo Becciu povedal tieto slová: „V dnešnej dobe je nesmierne potrebné svedčiť o autentickej kresťanskej láske: nie ako o abstraktnej myšlienke, ale ako o konkrétnej pomoci pre ľudí okolo nás, najmä pre slabých a chudobných, ktorí sú Kristovým telom. Svätý Otec František nám to pripomína, keď hovorí, že „láska, ktorá neuznáva, že Ježiš vzal na seba ľudské telo, nie je láskou, ktorú nám ponúka Boh. Uznať, že Ježiš poslal svojho Syna, ktorý sa stal človekom a žil tak, ako my, znamená milovať tak, ako miluje Ježiš - milovať a kráčať po Ježišovej ceste. A Ježišovou cestou je odovzdanie života“ (kázeň z 11. novembra 2016 vo Svätej Marte).


Po celý svoj život blahoslavená Alfonza Mária Eppingerová svedčila slovami a činmi, že Ježiš k nám neprišiel iba preto, aby hovoril o Otcovej láske, ale že ako človek stelesňoval svoje nesmierne milosrdenstvo uzdravovaním tých, ktorých stretol. Matka Alfonza Mária spoznala Ježišove rany v chudobnom a núdznom ľudstve a stala sa pre ne nástrojom milosrdnej Božej lásky. Skúsenosť našej blahoslavenej, ktorú Cirkev uznáva za príklad nasledovania Ježiša, nás inšpiruje k tomu, aby sme milovali ľudí, s ktorými sa stretávame každý deň, a aby sme sa pre nich stali nástrojmi milosrdnej Božej lásky.


Slávime tento obrad blahorečenia v meste, ktoré je v istom zmysle srdcom Európy, pretože tu sa nachádzajú základné inštitúcie EÚ. Odtiaľto vychádza naliehavá výzva na celý európsky kontinent, ktorý je čoraz viac skúšaný egoizmom – byť iba sám pre seba. A tu je výzva blahoslavenej Alfonzy Márie, tej odvážnej a silnej ženy so svojím svedectvom mimoriadneho kresťanského života. Pozýva všetkých Európanov k tomu, aby mali otvorené srdce a boli svedkami účinnej a bezvýhradnej lásky, ktorá je pripravená otvoriť sa tým, ktorí to potrebujú: slabým, stroskotaným, odmietnutým, chorým, tým, ktorí musia utekať pred vojnou, násilím a prenasledovaním.“

Všetky tieto myšlienky môžu byť podnetmi, aby sme boli citliví na to, čo Boh od nás v súčasnosti očakáva, aby sme dnes mohli žiť charizmu v jeho Duchu.