Küldetés

Küldetés / apostolkodás

Tisztában vagyunk azzal, hogy annak a küldetésnek a szolgálatában állunk, amelyet Krisztus, a Megváltó Egyházára bízott. Különleges küldetésünk, hogy minden embernek hirdessük az evangélium örömteli üzenetét, és ezáltal vegyünk részt a megváltás művében, és prófétai jelek legyünk e világ a számára. Kongregációnk elsősorban pasztorális, pedagógiai, karitatív és szociális feladatokat lát el. Alapítónk, boldog Eppinger Mária Alfonza szellemében az életet akarjuk szolgálni, amely veszélyben van. Tiszteletben tartjuk az ember méltóságát, aki Isten képmására teremtetett és Jézus Krisztus által lett megváltva. Küldetésünk szellemében az életet akarjuk szolgálni, amely veszélyben van, és hozzá akarunk járulni az ember méltóságának tiszteletben tartásához, annak az embernek, akit Isten saját képmására alkotott és Jézus Krisztus váltott meg.


Oktató-nevelő  munkánk során arra törekszünk, hogy a gyermekeket és fiatalokat az evangélium szellemében keresztényen neveljük, és segítsük őket abban, hogy kibontakoztassák ajándékaikat és személyiségüket annak érdekében, hogy beilleszkedjenek a társadalomba és pozitívan alkothassák azt.

 

Törekszünk a béke, kiengesztelődés, igazságosság előmozdítására, és a teremtett világ védelmére, azáltal, hogy tisztelünk minden embert – nemre, korra, vallásra, származásra és társadalmi rangra való tekintet nélkül, és gondosan, felelősségteljesen bánunk a teremtett világ ajándékaival, amelyeket Isten reánk bízott.

Megkülönböztetetten törődünk a szegényekkel, a betegekkel, az öregekkel, az elnyomottakkal, a kiközösítettekkel, a védtelen gyermekekkel és a családokkal, az irányt vesztett fiatalokkal és a fogyatékosokkal.

Minden megváltós nővér küldetése élete végéig tart az életkorral és a betegséggel járó nehézségek elfogadása, valamint az imaapostolkodás által.