Lelkiség

Lelkiség / karizma

Az Isteni Megváltóról nevezett nővérként hivatásunkkal ma is éltetjük Mária Alfonza Anya karizmáját. Arra kaptunk meghívást, hogy egész életünket a megváltás szolgálatába állítsuk. Életünk Isten szeretetén alapul, amely Jézus Krisztusban nyilvánul meg számunkra. Ez tesz képessé minket arra, hogy örömmel és szabadságban éljünk a megváltás misztériumából. Az a feladatunk, hogy segítsünk az embereknek megtapasztalni, hogy az üdvösség, amelyet  Krisztus szerzett, már most kibontakozóban van.

 

Mária Alfonza Anya karizmája az, hogy a megváltás misztériumáról elmélkedjünk, abból éljünk, és elvezessünk másokat ehhez a misztériumhoz. Isten szeretetétől áthatva Mária Alfonza Anya bensőleg átéli, hogy Isten személyesen elfogadja és szereti nemcsak őt, hanem minden embert. Teljes bizalommal megnyílik Isten végtelen szeretete és irgalmassága előtt, amely Jézus Krisztusban nyilvánul meg.

Azt akarja, hogy az emberek megtapasztalják, mennyire szereti őket az Isten.


Alapítónk, Mária Alfonza Anya meghatározta a Kongregáció számára azt a lelki alapot, amelynek a nővéreket is át kell hatnia. „Az Isteni Megváltó Leányainak szellemisége legyen Jézus Krisztus szelleme. Egész életük ehhez az isteni példaképhez igazodjék. Az Ő Lelke éltesse és hassa át őket annyira, hogy ez minden szavukban és cselekedetükben kifejezésre jusson. Minden nővér mondhassa az apostollal: «Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem» (Gal 2,20), hogy így Jézus Krisztus élete egész lényükben megnyilatkozzék” (vö. Első Szabály 1, III).

Alapítónkat, Mária Alfonza Anyát mélyen áthatotta a megváltás titka, és felismerte, hogy mi akadályozta kora viszonyai között az emberek boldogságát. A kor szükségleteire válaszolva azt kívánta nővéreitől, hogy törődjenek a szegényekkel, betegekkel és elhagyottakkal, miközben különösen a lelkek megmentésére legyen gondjuk.