Osztrák Tartomány

A tartomány központja Kismartonban található. A ház lehetőséget nyújt a nővéreknek a képzésre, a lelkigyakorlatokra és pihenésre. A tartományházban laknak az előrehaladott korú nővérek is. A nővérek számának jelentős csökkenése a zárdák számában is megmutatkozik. A nővérek hat közösségben élnek, ebből három a saját rendház. Az Osztrák Tartomány iskoláiban saját rendi apostolkodásunk van – oktatás és nevelés – kiválóan végezve, szinte csak világi munkatársak ltal. 

Az apostolkodások területe saját műveinkben

Szerzetesi iskoláinkban a fiatalok segítése az életben való tájékozódásban mindig is fontos nevelési cél volt és lesz. Iskoláinkra mindig érvényes, hogy a jó tanítás áll a középpontban. Az iskolákban átfogó, sokoldalú oktatást szeretnénk biztosítani a diákoknak, és átadni nekik azokat az ismereteket és értékeket, amelyekre szükségük van ahhoz, hogy erkölcsileg és felelősségteljesen részt vehessenek társadalmunk kulturális, vallási, politikai és gazdasági életében.

 

Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Iskoláinak Szövetsége Theresianum Eisenstadt


Új Középiskola

www.nms-theresianum.at

Közgazdasági Középiskola

A Reálgimnázium felső osztályai hangszerek tanításával
Közgazdasági szakközépiskola

www.theresianum-eisenstadt.at

A Marianumi Iskolák Steinbergben

 

Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Új Középiskolája         

Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kétéves Gazdasági Iskolája

www.marianum.at

Apostoli területek más intézményekben

A nővérek kórházakban és idős otthonokban működnek főként pasztorációs területen. Jelen vannak az Irgalmas Testvérek kórházaiban Salzburgban és  Eisenstadt-ban, és Rechnitz-i nyugdíjas- és idősotthonban.

Az Osztrák Tartomány oldalára