Generalát

KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA (SDR)

GENERALÁT - KONTAKT

Bürgerspitalgasse 5/15-17
A-7000 Eisenstadt
Rakúsko
Tel: (+43) 02682/22711
E-Mail: gensdr3@gmail.com
www.congregatio-sdr.com

VEDENIE KONGREGÁCIE

Sr. Johanna Vogl (Rakúsko)
Sr. M. Júlia Zarembová (Slovensko)
Sr. M. Margit Kuchta (Maďarsko)
Sr. Annunciata Kolačkovská (Slovensko)

Motto Generálnej kapituly 2023:
„Dám vám budúcnosť a nádej.“ 
Jer 29, 11