Generalát

KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA (SDR)

GENERALÁT - KONTAKT

Bürgerspitalgasse 5/15-17
A-7000 Eisenstadt
Rakúsko
Tel: (+43) 02682/22711
E-Mail: gensdr3@gmail.com
www.congregatio-sdr.com

VEDENIE KONGREGÁCIE

Sr. Johanna Vogl (Rakúsko)
Sr. M. Júlia Zarembová (Slovensko)
Sr. M. Eva Windt (Rakúsko)
Sr. M. Margit Kuchta (Maďarsko)

Motto Generálnej kapituly 2017: „U Pána je hojné vykúpenie.“ (porov. Ž 130,7)