Americký región

Všetky sestry regiónu tvoria už iba jedno spoločenstvo. Realitou je zmenšený počet členiek a  prestarnutie Amerického regiónu. Avšak sestry životom ukazujú, že rehoľný život má pre nich význam a je pokladom tak pre nich ako aj pre Cirkev. Je veľa ciest zostať čulým, stať sa sviežim.

Pre sestry to znamená, aby ostali otvorené, stali sa hostiteľkami a vedeli sa ešte učiť. V Amerike sa sestry neuzatvárajú do „malého, vlastného sveta“, ale kráčajú s otvorenými očami, ušami a srdcom, a to každý nový deň. Pomaly sa učia tomu, že v kongregácii sa navzájom potrebujeme. Pokúšajú sa vidieť medzi riadkami, počuť medzitóny a otvoriť sa túžbam.

Sestry v Elizabeth tak za podpory mladších slovenských sestier privykajú na nové situácie už cez 30 rokov, vo vedomí, že sme na spoločnej ceste a silu budeme mať iba spolu. Dnes je pre americké sestry najdôležitejšou prácou spájanie sa s Ježišom a apoštolát modlitby, čo si ľudia v ich okolí veľmi vážia. Často sa k nim obracajú vo svojich ťažkostiach. Spolu s laickými členmi a laickými dobrovoľníkmi sú kvasom prostredníctvom svedectva života. 

Na stránku Amerického regiónu