Slovenská provincia

Sídlo provincie je v Spišskej Novej Vsi. Slovenská provincia je v kongregácii najväčšou a zároveň najmladšou. Toho času má aj jednu sestru juniorku a jednu kandidátku. Na Slovensku má provincia 15 rehoľných domov. Sestry pôsobia vo vlastných dielach, ale aj v iných inštitúciách.  

Apoštolát v našich vlastných dielach

Centrum pre deti a rodiny

https://cdr.alzbetka-no.sk

Súkromná materská škola

https://sms.alzbetka-no.sk
v Spišskej Novej Vsi

 


Alžbetka, n.o., existuje od roku 2004 ako vlastné dielo Slovenskej provincie Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. Forma apoštolátu zodpovedá našej charizme a aktuálnym potrebám ľudí v našom okolí. 

http://www.alzbetka-no.sk/

Alžbetka, n.o., pozostáva z troch komponentov:

 

Zariadenie pre seniorov Dom sv. Jozefa,
Raslavice

https://zps2.alzbetka-no.sk

Zariadenie pre seniorov Vykupiteľ,
Nesvady

https://zps2.alzbetka-no.sk

Ďalšie vlastné rehoľné domy, kde žijú naše spoločenstvá

Sídlo provincie a rehoľný dom
v Spišskej Novej Vsi

Katechéza a vyučovanie, podomové ošetrovanie, administratíva

Topoľčany
Práca v nemocnici, katechéza

VRÍCKO, Stredisko domácej starostlivosti 
pre choré a staršie sestry

SPIŠSKÉ VLACHY, podomové ošetrovanie 

LEVOČA, podomové ošetrovanie, katechéza

KOŠICE, ošetrovanie chorých
a administratívna práca na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity.

Sestry žijú aj v nie našich vlastných rehoľných domoch a pracujú v rôznych ďalších oblastiach: SNINA – katechéza a vyučovanie, pastorálna práca, LEVOČA - MARIÁNSKA HORA – starostlivosť o baziliku a pútnický dom, BANSKÁ BYSTRICA – vedenie domácnosti diecézneho biskupa, PARTIZÁNSKE – katechéza a pastorálna práca, VRÍCKO, KLÁŠTOR POD ZNIEVOM – celková starostlivosť o naše choré a staršie spolusestry, sociálna práca pri bezdomovcoch a ošetrovanie, Žilina – vedenie domácnosti diecézneho biskupa, BRATISLAVA – práca v nemocnici Milosrdných bratov.

Vo svetle viery a s pohľadom upretým na znamenia čias chceme našim pôsobením odpovedať na výzvy života okolo nás. Našou činnosťou a v rozlišovaní potrieb doby chceme počuť v tomto nepokojnom, a predsa tak veľkolepom historickom okamihu, čo nám hovorí Boh, ako máme žiť našu charizmu.   

Na rôznych miestach, kde vykonávame svoju apoštolskú činnosť, sa usilujeme pôsobiť vždy budujúc a zlepšujúc podmienky života a činnosti, ale vždy je tu otázne, či nám to pomáha, aby sme sa bližšie dostali k ľuďom, a to predovšetkým núdznym a tým, ktorí sú na okraji spoločnosti.  

Na stránku Slovenskej provincie